De ce marcăm Zilele Internaționale?

Zilele internaționale sunt ocazii de educare a publicului larg cu privire la chestiuni de îngrijorare, de mobilizare a voinței politice și de resurse pentru abordarea problemelor globale, dar și pentru a sărbători și a consolida realizările umanității.

Despre importanta și rolul acestora

Sursa: www.un.org

Fiecare zi internațională oferă multora posibilitatea de a organiza activități legate de tema zilei. Organizațiile, societatea civilă, sectoarele publice și private, școlile, universitățile și, mai general, cetățenii, fac din ziua internațională o trambulină pentru acțiuni de sensibilizare.

Temele zilelor internaționale sunt întotdeauna legate de principalele domenii de acțiune ale Națiunilor Unite, și anume:

  • menținerea păcii și securității internaționale,
  • promovarea dezvoltării durabile,
  • garanția dreptului internațional și a acțiunii umanitare,
  • protecția drepturilor omului

Cum măsurăm impactul acestor zile internaționale?

La nivel mondial sunt observate acțiunile și evenimentele, pe durata unor săptămâni, ani, chiar decenii, a evenimentelor marcate, pentru ele existând site-uri dedicate, disponibile în cele șase limbi oficiale ale ONU.

Zilele internaționale servesc, de asemenea, ca indicator al interesului pe care un anumit subiect îl atrage în fiecare parte a lumii. Pentru a afla acest lucru, reprezentanții ONU observă nivelul de implicare pe care îl primesc aceste comemorări în diferite regiuni și limbi din întreaga lume.

Alte zile populare includ Ziua Internațională a Femeii (8 martie), dar și multe alte Zile speciale stabilite si de alte organizații, ca UNESCO, UNICEF etc. Este vorba și de Săptămâni Internaționale, Ani Internaționali, chiar Decade Internaționale, ca exemplu:

Energia durabilă pentru toți (SEforALL) este o organizație internațională care lucrează cu lideri din guverne, sectoare private și societatea civilă pentru a conduce acțiuni mai rapide și mai rapide în vederea atingerii obiectivului de dezvoltare durabilă 7 (ODD7), care solicită accesul universal la energia durabilă prin 2030.

Concluzie

Odată ce au fost stabilite date și zile importante a fi marcate, extrase din observațiile de durată ale specialiștilor din diverse domenii, aceste Zile internaționale și marcarea lor aduc în memorie momente esențiale ale omenirii. La nivel local sau pe plan mondial au loc acțiuni specifice, sunt create noi ONG-uri care luptă pentru drepturile oamenilor, animalelor și ale naturii în general.

Este necesar ca noi, ca indivizi, ca organizații sau grupuri care au teluri comune să facem ceva pentru protejarea planetei, luptând și acționând pentru viitorul nostru și al generațiilor ce vor veni după noi.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *