STATISTICI PRIVIND ENERGIA DIN SURSE REGENERABILE

Date extrase în ianuarie 2020.

România se situează pe această diagramă la o valoare cuprinsă intre 20% și 30%.

Ponderea energiei din surse regenerabile, 2018 (% din consumul final brut de energie)

Folosirea energiei din surse regenerabile prezintă numeroase beneficii potențiale, inclusiv:

  • Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră,
  • Diversificarea aprovizionării cu energie și reducerea dependenței față de piețele de combustibili fosili (în special, față de piața petrolului și a gazelor)
  • Dezvoltarea surselor regenerabile de energie poate, de asemenea, să stimuleze ocuparea forței de muncă în UE, prin crearea de locuri de muncă în sectorul noilor tehnologii „verzi”.