Contract cu cărășenii

Dragi locuitori ai Caraș-Severinului,

        Am decis să fac pasul spre implicarea politică datorită vieții extrem de proaste pe care noi toți, locuitorii acestui județ, o ducem. Tocmai de aceea doresc să schimb fața acestui județ și nu vreau să vin cu vorbe goale ci cu un angajament pentru ceea ce vom face, un contract pentru Caraș-Severin!

În Consiliul Județean Caraș-Severin este extrem de necesară depolitizarea aparatului administrativ al Consiliului Județean, a instituțiilor și serviciilor subordinate Consiliului Județean.

Unul din motivele proastei funcționari a administrației de stat e generat de nepotismul și politizarea acesteia, prin angajarea pe poziții publice a unor persoane nepotrivite sau clientelare. Astfel, ne propunem: Organizarea concursurilor profesionale și de abilitate managerială pentru ocuparea pozițiilor de conducere în instituțiile descentralizate ce țin de Consiliul Județean.

Concursurile trebuie să fie transparente, cu criterii de evaluare clare și anunțate din timp și care trebuie să fie percepute că fiind corecte de către participanți dar și publice. Fiecare post public din aceste instituții trebuie să aibă o fișa a postului care să reglementeze abilitățile, studiile și incompatibilitățile specificate pentru ocuparea unei astfel de poziții în serviciul public.

Criteriile trebuie să încurajeze tinerii, pe cei cu studii consolidate la universități de prestigiu, concetățenii noștri care vor să se repatrieze din alte țări etc.

Contractul cu Caraș-Severinul mai presupune și transparentizarea actului de decizie administrativă. Publicarea pe site-ul Consiliului Județean Caraș-Severin a tuturor contractelor/facturilor de achiziții publice sau cele care angajează lucrări publice, indiferent de suma. Corupția e fenomenul care macină societatea românească, obiceiul solicitării șpăgii în atribuirea unor astfel de contracte fiind cel mai întâlnit și grav fenomen. Comunitatea trebuie să știe cum se cheltuie banii publici, cine sunt contractanții pentru aceste servicii publice și cum se derulează aceste relații comerciale.

Informatizarea serviciilor publice oferite contribuabililor. Transmiterea în direct a ședințelor Consiliului Județean, comunicarea cu terții, analiză și emiterea de documente oficiale etc. Contribuabilul trebuie să beneficieze de servicii în timp util și fără condiționări și birocrație.

Alocarea resurselor către comune în vederea susținerii programelor de dezvoltare locală în baza unui concurs de proiecte. Deși există criterii de alocare, de obicei, banii sunt orientați către comune în baza unor relații de prietenie sau interes politic. Astfel, modul de alocare a resurselor nu e eficient și nici onest realizat, favorizând primarii din partidele de guvernământ. Trebuie încurajate acele administrații locale care sunt capabile să acceseze fonduri europene și care pot să propună proiecte viabile.

După cum știți CJ CS are un Serviciu care să se ocupe exclusiv de realizarea de proiecte de finanțare europeană, pentru interes propriu. El trebuie făcut, însă, în așa fel încât să poată deservi și primăriile comunelor din județul Caraș-Severin. Autoritățile locale din județ au la dispoziție sume importante care pot fi accesate de la Uniunea Europeană, dar care, de cele mai multe ori, nu sunt cheltuite. Lipsa de înțelegere, uneori costurile mari, fac primăriile să nu folosească pe deplin această resursă foarte importantă.

Există nevoia unui spațiu fizic și administrativ în care autoritățile comunale să poată primi explicații, consultanță și sfaturi, dar și servicii profesionale pentru realizarea proiectelor de accesare a fondurilor europene, un adevărat hub de coeziune care să reducă disparităților dintre diferite regiuni ale Uniunii Europene sau între diverse localități ale județului.

Mai cred că se impune și introducerea criteriilor “eco” în deciziile de alocare a resurselor către comune. Majoritatea administrațiilor comunale sau orășenești din județ au o mare toleranță față de poluarea râurilor/apelor comunale dar și în ceea ce privește curățenia spațiilor publice. Gropile de gunoi ilegale, aruncatul gunoiului la marginea comunității, tăierea ilegală a copacilor de pe marginea drumurilor etc. sunt realități uzuale în peisajul județului. În acest context, propunem introducerea unor criterii de apreciere a bunelor practici ecologice în activitatea autorităților locale și sancționarea acestora în situația constatării unor situații grave.

Deciziile politice și administrative trebuie să răspundă nevoilor și așteptărilor cetățenilor, ale alegătorilor. De aceea, orice decizie, pentru a fi utilă și corectă, nu poate fi luată fără consultarea prealabilă a cetățenilor la care se referă.

Mandatul meu la Consiliul Județean se va baza pe comunicarea permanentă cu alegătorii, pe dezbateri și consultări publice periodice precum și pe ședințe deschise și participative.

Și, pentru că tot este un contract, am gândit 10 puncte necesare pentru dezvoltarea durabilă a județului nostru:

1. Protectia mediului

2. Centre zonale de depozitare a legumelor și fructelor

4. Turism și promovare turistică

8. Înnoirea clasei politice

9. Cetățeni sănătoși și activi

10. Comunicarea cu cetățenii

În baza acestui Contract semnat cu dumneavoastră, mă angajez să încep, cu prioritate, în primele 6 luni de mandat, următoarele acțiuni:
– Audit extern extins asupra activităților financiare și juridice din ultimele două mandate ale executivului județean. Dosarele suspecte vor fi trimise la DNA.
– Analiză organigramei direcțiilor și serviciilor Consiliului Județean și a fișelor posturilor. Acolo unde apar incompatibilități, angajări nepotrivite cu fișa postului sau de natură politică, se vor organiza concursuri pentru ocuparea respectivelor poziții publice, în baza criteriilor transparente și a responsabilităților stabilite conform legii.
– Comunicarea publică a situației existente, a proiectelor și planurilor ce urmează să fie realizate. Toate acestea, în baza consultării și acordului dumneavoastră precum și în baza  necesității dezvoltării durabile a județului.

Dacă nu voi îndeplini aceste promisiuni, în primele 6 luni, îmi asum responsabilitatea de a-mi da demisia.

Valentin Armașu